ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕΠ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ