Παγκύπριος Τηλεφωνικός Αριθμός: 77771974

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
Διεύθυνση: Παναμά 14, 2ος Όροφος, 
T.K: 2023 Στρόβολος,
Τ.Θ: 23509, 1684, Λευκωσία
Τηλ: 22 356277
Φαξ: 22 590619
Ηλ. Διεύθυνση
secretary@pep.org.cy
nicosia@pep.org.cy
Λειτουργός:
Παντελής Κλείτου 

Έκτακτη Αορίστου Χρόνου:
Ιωάννα Μελή 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
Διεύθυνση:
Εμπορικό κέντρο Συν. Κοκκίνων Οδός Λύσης, 11
T.K: 6055 Λάρνακα
Τηλ: 24 638953
Φαξ: 24 638953

Ηλ. Διεύθυνση
larnaca@pep.org.cy

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός:
Παναγιώτης Θεοδώρου

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
Διεύθυνση: Τσιανακκαλέ 12, Ανώγειο Γραφείο
T.K: 3042 Λεμεσός
Τηλ:  25 305482
Φαξ: 25 305015

Ηλ. Διεύθυνση
lemesos@pep.org.cy

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός:
Στέλιος Θεοφάνους 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΦΟΥ
Διεύθυνση: Σινασί Μπέι 28  
T.K: 8015  Πάφος
Τηλ: 26 933383
Φαξ: 26 933383

Ηλ. Διεύθυνση
paphos@pep.org.cy

Έκτακτη Αορίστου Χρόνου:
Γεωργία Μαραγκού