ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΥΡΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ ΤΟΥ 1974.