ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Π.Ε.Π.)

1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΣΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Ε.Π
2. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΕΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Ε.Π
3. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε.Π.
4. ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Π.Ε.Π.
5. ΕΛΛΗ ΛΕΠΤΟΥ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
6. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
7. ΕΛΕΝΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
8. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
9. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
10. ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
11. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
12. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
13. ΜΑΡΙΟΣ ΚΥΡΟΥ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
14. ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
15. ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΟΥΛΑΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
16. ΛΟΙΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
17. ΤΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.