Εκτελεστική Γραμματεία

ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Π.Ε.Π.)

1. ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Ε.Π
2. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΕΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Ε.Π
3. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε.Π.
4. ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Π.Ε.Π.
5. ΕΛΛΗ ΛΕΠΤΟΥ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
6. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
7. ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
8. ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
9. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
10. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
11. ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
12. ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
13. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
14. ΔΡ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
15. ΜΑΡΙΟΣ ΚΥΡΟΥ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
16. ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.