Εκτελεστική Γραμματεία

ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Π.Ε.Π.)

1. ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Ε.Π
2. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Χ"ΤΤΟΦΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Ε.Π
3. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε.Π.
4. ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Π.Ε.Π.
5. ΕΛΛΗ ΛΕΠΤΟΥ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
6. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
7. ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
8. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
9. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
10. ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
11. ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
12. ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
13. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
14. ΔΡ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
15. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.
16. ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Π.