ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΥΡΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ ΤΟΥ 1974.