ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΞΟΧΟΤΑΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ