Λειτουργοί

1. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΛΕΙΤΟΥ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΕΠ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2. ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ   ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΕΠ ΛΕΜΕΣΟΥ 
3. ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΛΗ  ΈΚΤΑΚΤΗ ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΠ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ