ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΠΕΠ)